THE WIND FOUNDATION

De Wind Foundation oogt sinds 2005 de blaasmuziek alsook de blaasinstrumenten te promoten en zo het vaak vertekend beeld van zowel het groot publiek als de professionelen te veranderen.

Ze wenst dit te verwezenlijken door specifieke evenementen te steunen, door een grotere publiciteit te verzekeren van kwalitatieve evenementen en door zelf op het terrein informatiesessies te organiseren.

De Wind Foundation is een private stichting van Belgisch recht geregistreerd onder het nummer 875776277.

Indien u interesse heeft in onze activiteiten of onze steun wenst te vragen neem gerust contact op met ons.


INTRO