THE ORCHESTRA FOUNDATIONDe Orchestra Foundation (O.F.) wil symfonische orkesten en sembles, die actief zijn in BelgiŽ, ondersteunen.

O.F. is een nieuwe speler in het orkestenlandschap. Als private stichting, opgericht in 2010, kan O.F. vanuit een onafhankelijke positie optreden, zonder verplichtingen t.a.v. overheidsinstanties en publieke actoren in het culturele veld. Vanuit dit unieke uitgangspunt wenst O.F. met alle mogelijke partners samen te werken om de werking van de professionele Ťn vooral van de amateurorkesten en -ensembles in het algemeen te stimuleren en te optimaliseren. O.F. is een ideale tussenschakel tussen deze diverse actoren (muzikanten, zalen, concertorganisatoren ...) en de bedrijfswereld en wenst deze spelers met elkaar te linken teneinde hun gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

O.F wil een meerwaarde bieden door het verzamelen van informatie, onderzoek te verrichten naar behoeften en praktische ondersteuning te geven waar nodig bv inzake repetitielokalen, concertzalen, ticketting ... .

O.F. wil creatief meedenken met de betrokken partners en zoekt vernieuwende inputs te geven aan de organisatie van Belgische orkesten en ensembles. O.F. denkt daarbij o.a. aan de mogelijkheid om een IT-tool te ontwikkelen voor de praktische en administratieve werking van het symfonische orkest.

O.F. tracht financiŽle ondersteuning mogelijk te maken o.a. voor compositieopdrachten, inzake uitvoeringsrechten van Belgische en internationale componisten, huur partituren, coaching jeugdorkesten/ensembles door professionals, wedstrijden en jurering, etc.. Hiertoe gaat het O.F. fondsen verzamelen.

O.F. wil functioneren als draaischijf voor orkesten en ensembles, uit hoofde waarvan zij zal lobbyen met alle diverse instanties.


ABOUT US